Стайков и фамилия | Staikov&familia
1
archive,author,author-staikovfamilia,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА Правата на пациентите се уреждат със Закона за здравето, Хартата за правата на пациента, приета от Българския лекарски съюз, Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални...

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „СБР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ”ЕООД,– общ.Несебър, к.к. Слънчев бряг „СБР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ”ЕООД отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните в съответствие с разпоредбите на GDPR „Общ регламент относно защита на данните“ – РЕГЛАМЕНТ...

Документи, въз основа на които се осъществява прием по клинични пътеки: 1. Медицинско направление – Бл.НЗОК – МЗ №7, издадено от лечебно заведение за извънболнична помощ – личен лекар или специалист; 2. ЕР на ТЕЛК /за лицата с увреждания/; 3. Лична амбулаторна карта; 4. Лична карта; 5. Епикризи от други...