Стайков и фамилия | Прием
346
page-template-default,page,page-id-346,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Документи, въз основа на които се осъществява прием по клинични пътеки:

1. Медицинско направление – Бл.НЗОК – МЗ №7, издадено:

1. 1.След проведено болнично лечение в срок до 1 месец от дехоспитализацията / по мед. показания до 3 месеца/по диагноза включена в номенклатурата на КП за която имаме сключен договор с НЗОК

1.2. След проведена физиотерапия в амбулаторни условия и не е налице достатъчен терапевтичен ефект

2. ЕР на ТЕЛК /за лицата с увреждания/;

3. Лична амбулаторна карта;

4. Лична карта;

5. Епикризи от други лечебни заведения за предхождащи хоспитализиции;

6. Данни от образно изследване (рентгенография или КАТ или МРТ) – за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат КП №265 – образно изследване, доказващо степента на увреждане;

7. Електромиография – за пациенти със заболявания на периферна нервна система, по КП №263, проведена до 6 месеца преди хоспитализацията, а за пациенти по КП 265 за Дг. М51.1 – при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск – ЕМГ направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията;

8. Рецептурна книжка – за пациенти с хронични заболявания, изискващи поддържащо лечение;

9. Финансов документ, доказващ заплащането на потребителска такса за текущата година, в друго лечебно заведение за болнична помощ.

 

Документи, въз основа на които се осъществява прием по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ:

1. Медицинско направление – Бл.МЗ – 119А – 2 екземпляра, издадено от личен лекар;

2. Лична карта;

3. Документ/резервация/ от СБР „Стайков и фамилия” ЕООД за потвърдена дата за хоспитализация;

4. Удостоверение от НОИ, относно правата на лицето да ползва Програмата по КСО;

 

Клинични пътеки, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК за осъществяване на болнична медицинска помощ:

1. №258 физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система – Блок 1;

2. №259 физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система – Блок 1;

3. №260 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа – Блок 1 и Блок 2;

4. №261 физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия – Блок 1 и Блок 2;

5. №262 Физикална терапия и рехабилитация при болести на централната нервна система – Блок 1 и Блок 2;

6. №263 физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система – Блок 1;

7. №265 физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат – Блок 1;

Блок 1 - за пациенти над 18-годишна възраст
Блок 2 - за пациенти под 18-годишна възраст

Групи заболявания, показани за лечение в СБР „Стайков и фамилия“ ЕООД по договор за профилактика и рехабилитация и на свободен прием на пациенти

Заболявания на опорно-двигателния апарат

• ревматоиден артрит;

• ревматоиден бурсит;

• възпалителна или реактивна полиартропатия;

• коксартроза;

• гонартроза;

• анкилозиращ спондилит, спондилоза и възпалителни спондилопатии;

• увреждане на междупрешленни дискове във всички отдели на гръбначния стълб;

• последици от травми (фрактура, изкълчване, навяхване и разтягане) на горен и долен крайник;

• последици от травми на мускули и сухожилия на горен и долен крайник;

• състояние след алопластика на стави, поставяне на ортопедични имплантанти на стави и изкуствен крайник;

• полиартроза;

• кристалоидни артропатии и други специфични артропатии – подагрозни, псориатични и други;

• контрактури на стави;

• вродени аномалии и деформации на костно-мускулната система – луксация и сублуксация на тазобедрена става, деформации на гръдния кош и гръбначния стълб.

Заболявания на периферната нервна система

• диабетна полиневропатия – при инсулино зависим и при инсулино независим тип диабет;

• наследствени, идиопатични, медикаментозни и възпалителни невропатии;

• невралгия на троичния нерв;

• невралгия на лицевия нерв;

• увреждане на нервни коренчета и плексуси – цервикален, брахиален, лумбален, гръдни коренчета;

• увреждане на лумбо-сакралния плексус;

• мононевропатии на долен крайник – увреждане на бедрения, седалищния, фибуларния и тибиалния нерви;

• мононевропатии на горен крайник – синдром на карпален канал, увреждания на медианния, лакетния и лъчевия нерви;

• множествени полиневрити;

• последици от травми на горен и долен крайник;

• други неврити и парестезии.

Сърдечно-съдови заболявания

• хипертонична болест и усложнения от нея;

• исхемична болест на сърцето – стабилна ангина пекторис;

• състояние след инфаркт на миокарда – подостър и хроничен стадии;

• състояние след сърдечна операция.

Заболявания на централната нервна система

• болест на Паркинсон;

• множествена склероза;

• вяла и спастична хемиплегия на горни и долни крайници;

• пара- и квадриплегии;

• моноплегии на горни и долни крайници;

• последици от мозъчно-съдова болест – състояние след вътремозъчен кръвоизлив; състояние след хеморагичен или исхемичен мозъчен инсулт;

• последици от травми на главен и гръбначен мозък;

• детска церебрална парализа;

• състояние след оперативно лечение на тумори на главния и гръбначния мозък.

Противопоказания за лечение в лечебното заведение

• всички заболявания в острия си стадий и остри инфекциозни заболявания преди завършването на определения карантинен срок; фебрилитет; активен/остър възпалителен процес;

• онкологични операции с до 2-годишна давност;

• често повтарящи се кръвоизливи от стомашна и дуоденална язва – най-ранен срок 8 седмици след кръвоизлива;

• бременност и лактация;

• заболявания на сърдечно-съдовата система със сърдечна декомпенсация ІІІ–ІV степен по NYHA, трайни отоци, увеличен черен дроб;

• остър миокарден инфаркт;

• нестабилна ангина пекторис в първият месец след диагностицирането;

• карциноми с висок метастатичен потенциал;

• активна туберкулоза;

• декомпенсиране на нефропатии и хидронефрози;

• флеботромбоза или активен тромбофлебит;

• психични заболявания в остра фаза;

• свръхчувствителност към някои от лекарствените разтвори или някой от физикалните фактори (електричество, луга, пелоид и др.);

• невуси с неравна повърхност или обширни по площ в областта на въздействие;

• имплантирани водачи на сърдечния ритъм (пейсмейкър);

• токсични съдови заболявания