Стайков и фамилия | За Болницата
252
page-template-default,page,page-id-252,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД  е разположeна на територията хотелски комплекс “Средец”, в к.к. Слънчев бряг.

 

Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД разполага с отлична, модерна и съвременена материална база, медицинско оборудване и обзавеждане.

 

Местонахождението на болницата в курортен комплекс “Слънчев бряг” осигурява благоприятни възможности за лесен достъп до всички природни и курортни дадености на този изключително привлекателен район от черноморското крайбрежие. Съчетанието от естествени природни фактори, физикални и рехабилитационни процедури, местоположението на болницата, близостта на богатото културно-историческо наследство на древния Несебър, съчетанието от море и планина, създават отлични условия за отдих, рехабилитация и възстановяване на работоспособността на пациентите.

 

От 2007 г. Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и фамилия” ЕООД осъществява изключително активно дейността си за осъществяване на болнична помощ за лица, нуждаещи се от физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климатолечение, за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна сиситема, сърдечно-съдовата система, централната нервна сиситема.

 

Болницата работи по договор  като изпълнител на медицински  дейности по клинични пътеки с НЗОК, както и  по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ. СБР „Стайков и фамилия” ЕООД предлага свободен прием за  рехабилитация и физикално лечение на пациенти и организирани групи от страната и чужбина.

В болницата работят висококвалифицирани лекари-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, нервни болести, отлично обучени кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински сестри, както и помощен медицински и немедицински персонал.

 

Целта е да се осигурят достъпни и максимално качествени медицински грижи в областта на физикалната и рехабилитационна медицина, при спазване на правилата за добра медицинска практика и спазване правата на пациентите.

За пациентите в СБР „Стайков и фамилия” ЕООД се гарантира  достъпност, справедливост, равнопоставеност, своевременност и високо качество на болничната медицинска помощ.

 

В болницата е осигурено 24-часово дежурство на медицински екип.

Лечебното заведение периодично преминава през процедура на акредитация, която е насочена към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите.

 

Със Заповед на министъра на здравеопазването, на СБР „Стайков и фамилия” ЕООД е присъдената максималната акредитационна оценка – отлична, за срок от 5 (пет) години.

 

Лечебното заведение разполага с:

Приемно – консултативни кабинети по вътрешни болести, кардиология, неврология,  физикална и рехабилитационна медицина,

Звено по физикална терапия и рехабилитация,  с разкрити сектори по всички основни и специфичните направления на физикалната и рехабилитационна медицина:

 

Секции по основни направления на физикалната и рехабилитационна медицина:

А/ Секция електро- и светлолечение – Кабинетът за електродиагностика е оборудван с най-съвременна апаратура, която позволява установяване на степента на увреди на нервно-мускулния апарат и определяне  на точни рехабилитационни параметри.

Б/ Секция Кинезитерапия – Кинезитерапията се осъществява  в два специално оборудвани салона за лечебна физкултура. Процедурите включват групова и индивидуална лечебна гимнастика,  частичен и цялостен масаж, теренно лечение.

Кабинетът по механотерапия разполага с модерни уреди за допълване на лечебната гимнастика, за въздействие предимно на отделни части на опорно двигателния апарат в хроничния стадий на заболяването.

В/ Секция Термотерапия, с прилагане на естествен физикален фактор – луга, криотерапия, термосоли, сауна;

Г/ Секция Аерозолотерапия

 

Секции по специфични направления на физикалната и рехабилитационна медицина:

А/ Кабинет функционални изследвания – пълен обем функционални изследвания в областта на ФРМ

Б/ Лазертерапия -разполагаме с модерна техника от последно поколение Високоинтензивни самосканиращи лазерни системи –особено ефективни при артрозни заболявания.

В/ Хидротерапия –оборудвано с най-съвремените общи и локални вани; хидрогалванични тангентори

Г/ Специфични методи на лечение – вакуумтерапия и вакуумен масаж, пресотерапия и лимфодренаж, автоматизирано легло за масаж и рехабилитация;

Стационарна част;

 

Всяка болнична стая е с две легла, обзаведена с телевизор с кабелна телевизия, климатик, самостоятелен санитарен възел и баня, балкон. Част от  стаите  са с изглед към външния басейн с отлично залесени градински площи, а други –  с изглед на изток към морето.

 

През летния сезон са осигурени възможости за ползване на външен басейн. Целогодишно функционира закрит плувен басейн, достъпен за хора с увреждания и провеждане на различни физиотерапевтични програми.

 

За удобство на пристигащите със собствен транспорт е изграден   паркинг за 22 автомобила.