Стайков и фамилия | Документи
256
page-template-default,page,page-id-256,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Документи, въз основа на които се осъществява прием по клинични пътеки:

1. Медицинско направление – Бл.НЗОК – МЗ №7, издадено от лечебно заведение за извънболнична помощ – личен лекар или специалист;

2. ЕР на ТЕЛК /за лицата с увреждания/;

3. Лична амбулаторна карта;

4. Лична карта;

5. Епикризи от други лечебни заведения за предхождащи хоспитализиции;

6. Данни от образно изследване (рентгенография или КАТ или МРТ) – за пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат КП №244 – копие на оригинални документи, образно изследване и копие от оригинален документ от лекар, специалист по образна диагностика, за резултата от образното изследване, доказващ степента на увреждане;

7. Електромиография – за пациенти със заболявания на периферна нервна система, по КП №241, проведена до 4 месеца преди хоспитализацията, а за пациенти по КП 244 – при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск – ЕМГ направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията;

8. Рецептурна книжка – за пациенти с хронични заболявания, изискващи поддържащо лечение;

9. Финансов документ, доказващ заплащането на потребителска такса за текущата година, в друго лечебно заведение за болнична помощ.

Документи, въз основа на които се осъществява прием по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ:

1. Медицинско направление – Бл.МЗ – 119А – 2 екземпляра, издадено от личен лекар;

2. Лична карта;

3. Документ от СБР „Стайков и фамилия” ЕООД за потвърдена дата за хоспитализация;

4. Удостоверение от НОИ, относно правата на лицето да ползва Програмата по КСО;

5. Други медицински документи – ЛАК, Епикризи от предходни хоспитализации, Експертно решение на ТЕЛК и други, при наличие на такива;